GeneWeb - Onderhoud

Hier vindt u enkele nuttige truukjes voor het onderhoud van uw gegevens.
bullet 1. Opruimen.
bullet 2. Hernoemen.
bullet 3. Backup.

1. Opruimen

Na veelvuldig gebruik van GeneWeb kunnen er enkele kleine probleempjes ontstaan.

bullet Als u veel nieuwe gegevens hebt ingevoerd wordt de toegang tot de databank langzaamaan trager.

bullet Na het invoeren van nieuwe families is het mogelijk dat verwantschappen niet of verkeerd getoond worden.

bullet Bij het verwijderen van personen en families worden in de databank intern niet alle gegevens van deze personen en families verwijderd. De verwelkomingspagina toont dan een foutief aantal personen.
Je moet dus regelmatig een beetje orde op zaken stellen.

bullet Een goed begin is bijvoorbeeld het uitvoeren van het bevel "consang". Dit herberekent de verschillende verwantschappen voor alle personen in de databank. Het zorgt er ook voor dat de interactie met "gwd" sneller gebeurt. Voor een databank met de naam "lamers" voert u in een interactief venster (dos-box of xterm voor respectievelijk windows en unix) het volgende bevel uit:
   consang lamers

Zorg ervoor dat u dit bevel uitvoert in de directory waarin GeneWeb geïnstalleerd is. De uitvoering van dit bevel kan enkele seconden of zelfs minuten duren, afhankelijk van de grootte van uw databank. Weet dat terwijl dit commando bezig is het onmogelijk is gegevens in de databank te wijzigen. Als u dus tijdens de uitvoering van "consang" op "OK" drukt in vb. "Invoeren / Familie" ... zal u er vriendelijk op gewezen worden dat er geen toegang is tot de databank.

Onder Unix kan u steeds de uitvoering van "consang" onderbreken met ctrl-c. Onder Windows zou dat ook moeten werken, maar dat is niet altijd zo.

bullet Een betere manier om uw databank op orde te stellen is te werken met "gwu" en "gwc". Op die manier wordt de plaats die vrijgekomen is doordat personen zijn verwijderd terug ingenomen. De volledige werkwijze voor de databank "appel":
   gwu appel > appel.gw
Dit converteert de databank "appel" naar een bestand "appel.gw". Dan:
   gwc appel.gw -o peer
Dit converteert het bestand "appel.gw" naar een GeneWeb databank "peer". Het is aangeraden om niet te converteren naar "appel". De kans bestaat immers dat er ergens een fout is opgetreden... en dat u al uw gegevens verliest. Daarom hebben we hier geconverteerd naar de databank "peer".

Als blijkt dat met de databank "peer" alles in orde is, kan je de databank "peer" hernoemen naar "appel". Dit doe je door de directory "peer.gwb" de naam "appel.gwb" te geven.

Na de uitvoering van "gwc" zijn er ook bestanden met de extensie ".gwo" in de directory van GeneWeb. Deze bestanden mogen verwijderd worden.

Op de zopas verbeterde databank "appel" moet u ook nog het bevel "consang" uitvoeren.

2. Hernoemen

De GeneWeb databanken zijn opgeslagen in directories met de extensie ".gwb". Als u de directory "appel.gwb" verandert in "peer.gwb" is de databank "appel" hernoemd naar "peer".

U kan dit doen in een interactief venster (dos-box of xterm, naargelang u Windows of Unix gebruikt) of met "drag en drop"...

3. Backup

Spijtig genoeg zijn computers niet 100 % betrouwbaar. Nu en dan kan je dus best een reserve-kopie maken van je gegevens.

Voor sommige mensen kan het ook interessant zijn "oude" versies van de GeneWeb gegevens op te slaan.

Je kan de gegevens in de databank "peeters" bewaren door de directory "peeters.gwb" en de volledige inhoud van die directory te bewaren op bijvoorbeeld een diskette...

Er bestaat echter een betere manier om een back-up van uw gegevens te maken. Voor de databank "peeters" bijvoorbeeld, typ het volgende in een interactief venster (dos-box of xterm):

   gwu peeters > peeters.gw
De GeneWeb databank "peeters" wordt zo omgevormd naar een bestand "peeters.gw". Als u dit bestand, "peeters.gw", kopieert naar een diskette hebt u een perfecte backup van uw gegevens. Je mag gerust de naam veranderen, maar behoud wel de extensie ".gw". Je kan bijvoorbeeld "peeters.gw" hernoemen tot "peeters_14_jan_1999.gw".

Opslaan van de gegevens onder ".gw" bestanden heeft een aantal voordelen:

bullet Het is eenvoudiger: één bestand i.p.v. een volledige directory.

bullet Het ".gw"-bestand is kleiner dan de volledige directory.

bullet Je kan steeds een GeneWeb databank aanmaken op basis van een ".gw" bestand. Elke toekomstige versies van GeneWeb zal dit kunnen met behulp van "gwc".

bullet Aangezien ".gw" bestanden tekstbestanden zijn, kan je ze met eender welke editor (notepad, emacs, vi, ...) inlezen. Dit garandeert dat je gegevens desnoods zelfs over honderd jaar nog eenvoudig te lezen zijn, en toekomstige genealogie programmas zullen dan uw ".gw" bestanden kunnen inlezen.

bullet Je kan op verschillende tijdstippen een back-up maken. Je kan zo achteraf zien welke veranderingen wanneer gebeurd zijn door de veschillende bewaarde ".gw" bestanden te vergelijken.

Om een GeneWeb databank aan te maken op basis van een ".gw" bestand, typ je voor de databank "jansen" het volgende:

   gwc jansen.gw -o jansen

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.

© Copyright 2001 INRIA - GeneWeb