GeneWeb - GeneWeb als webserver

Gwd is eigenlijk een webserver op zich. Als je computer aangesloten is op een netwerk is het adres "http://netwerkadres:2317/base" het beginadres voor deze webserver.

Enkel computers die rechtstreeks aan het internet gekoppeld zijn bieden op die manier wereldwijd toegankelijke informatie aan.

Als je zelf Internet toegang hebt via een Internet Service Provider is je eigen computer niet wereldwijd toegankelijk. Je kan dan GeneWeb niet gebruiken om wereldwijd informatie aan te bieden. Je kan wel vragen aan je Internet Service Provider dat hij GeneWeb installeert.

De volgende uitleg is dus enkel voor mensen die een rechtstreekse verbinding met het Internet hebben.

Als je Unix, Linux of Windows NT gebruikt (GEEN WINDOWS 95) wil je wellicht dat "gwd" blijft draaien, ook als je niet ingelogd bent.

Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen: installatie in "service" of installatie met behulp van cgi.

Installatie in "service"

Met deze werkwijze heb je geen webserver nodig op je computer. Gwd is immers zelf een webserver, met dien verstande dat "gwd" enkel genealogische paginas serveert.
bullet Met Unix, typ je:
   nohup gwd 2>&1 &       (onder "sh", "ksh", "bash")
   nohup gwd >& nohup.out &   (onder "csh", "tcsh")
Zelfs na dat je uitgelogd bent zal dan gwd blijven draaien. Het bestand nohup.out vormt een logbestand. Je kan de bevelen "ps" en "kill" gebruiken om "gwd" te stoppen.

bullet Met Windows NT is iets dergelijks ook mogelijk: vraag het vriendelijk aan uw systeembeheerder.

Installatie in "cgi"

Bij deze werkwijze heb je een webserver nodig. Cgi's zijn programmas die de webserver kan starten. Enkel de systeembeheerder is in staat installaties in cgi uit te voeren.

bullet Onder Unix, als GeneWeb bijvoorbeeld ge´nstalleerd is in "/home/jansen/geneweb/", maak dan een bestand met de naam "geneweb" met de volgende inhoud:
   #!/bin/sh
   DIR=/home/dupont/geneweb/gw
   cd $DIR
   $DIR/gwd -cgi 2>/dev/null
Maak deze shell scipt executable (chmod +x geneweb) en vraag uw systembeheerder om dit bestand te installeren in de directory "cgi". Hij zal je ook de url zeggen die je kan gebruiken, vb:
   http://gnagna.xx.fr/cgi-bin/geneweb

Surfen naar dat adres leidt u dan naar een pagina die vraagt naar de naam van de databank die je wil bekijken. In het veld "Base:" vult u die naam in. Je kan ook onmiddelijk "?b=jansen" toevoegen aan het webadres om bij de databank "jansen" terecht te komen.

Opmerkingen:
bullet Als het voorgaande niet werkt is het mogelijk dat de webserver geen toegang heeft tot de databank. U kan dit bijvoorbeeld oplossen als volgt:
   cd /home/jansen/geneweb/gw
   chmod 777 . lang images base.gwb
bullet Als het nu werkt, maar zeer zeer traag, is het mogelijk dat uw databank voor de webserver enkel beschikbaar is via NFS. (Als u niet weet wat dit betekent, vraag het eens aan uw systeembeheerder). Je kan dit probleem oplossen door uw geneweb databank op een lokale harde schijf van de webserver te plaasen, indien mogelijk. Zoniet, voeg dan de optie "-nolock" toe aan de oproep van "gwd" in de shell script.
   $DIR/gwd -cgi -nolock

bullet Onder Windows NT... Als u GeneWeb ge´nstalleerd hebt in "c:\home\jansen\geneweb\", maak dan een bestand met de naam "gwd.arg" dat de volgende regels bevat:
   -hd
   c:\home\jansen\geneweb\gw
   -bd
   c:\home\jansen\geneweb\gw
   -cgi

Dit zijn de opties die worden doorgegeven aan "gwd". Het bevel "gwd -help" toont u de volledige lijst met opties.

Vraag daarna uw systeembeheerder om:
bullet het bestand "gwd.arg" te installeren in de directory "cgi".
bullet het bestand "gwd.exe" te kopiŰren naar de directory "cgi".

Vraag uw systeembeheerder het te gebruiken webadres voor GeneWeb. Het zal ongeveer iets zijn als dit:

   http://gnagna.xx.fr/cgi-bin/gwd.exe

Surfen naar dat adres leidt u dan naar een pagina die vraagt naar de naam van de databank die je wil bekijken. In het veld "Base:" vult u die naam in. Je kan ook onmiddelijk "?b=jansen" toevoegen aan het webadres om bij de databank "jansen" terecht te komen.

Als het voorgaande niet werkt is het mogelijk dat de webserver geen toegang heeft tot de databank. Je moet leesrechten toekennen voor de directories "lang", "jansen.gwb", "cnt" en "images".

Wat kan ik nu best doen: Installatie in "service" of in "cgi"?

Als u kan kiezen tussen "service" en "cgi", denk dan even aan het volgende.
bullet In "cgi" is de werking indirect. Elke vraag aan GeneWeb passeert langs de webserver en dat brengt steeds vertragingen met zich mee.
bullet Onder Unix en Linux is een installatie in "service" het eenvoudigst en mogelijk zonder tussenkomst van de systeembeheerder.
bullet Onder Windows NT is tussenkomst van de systeembeheerder nodig. Dan lijkt installatie in "cgi" aangewezen omdat het eenvoudiger is en beter te controleren.
bullet Voor installatie in "cgi" heb je natuurlijk een webserver nodig op je computer. Zoniet is in "service" de enige mogelijkheid.

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.

© Copyright 2001 INRIA - GeneWeb