GeneWeb - Wijzigingen

Deze sectie beschrijft hoe je wijzigingen kan aanbrengen in de databank. Als de eigenaar van de databank een paswoord heeft ingesteld moet je het invoeren om toegang te krijgen tot de verschillende mogelijkheden om aanpassingen te doen.

Alvorens te beginnen is het nodig enkele begrippen duidelijk ter verklaren. Ten eerste de begrippen "voornaam", "familienaam", "nummer" en ten tweede de begrippen "personen" en "families".
bullet 1. Voornamen, familienamen en nummers.
bullet 2. Personen en families.
bullet 3. Mogelijkheden tot wijzigingen.
bullet 4. Enkele aandachtspunten.
bullet 4.1. Hoe de voornaam of de familienaam van een kind wijzigen.
bullet 4.2. Hoe een kind toevoegen aan een familie.
bullet 5. Invulformulieren.
bullet 5.1. Een familie invoeren.
bullet 5.2. Een familie wijzigen.
bullet 5.3. Een familie verwijderen.
bullet 5.4. Een persoon wijzigen.
bullet 5.5. Een persoon verwijderen.
bullet 6. Hoe twee personen samenvoegen.
bullet 7. Hoe twee families samenvoegen.

1. Voornamen, familienamen en nummers.

Elke persoon in de databank wordt gekenmerkt door zijn voornaam, familienaam en zijn nummer. Dit nummer is nodig om twee personen met dezelfde voornaam en familienaam te kunnen onderscheiden. Het volledige geheel (voornaam, familienaam en nummer) heet de "sleutel" van een individu.

Dus als er in de databank twee personen zijn met de naam "Bart Peeters" worden ze toch nog onderscheiden van elkaar door hun nummer. Elke nummer is geldig en je bent niet verplicht om te beginnen met "0" of "1".

Jijzelf kan dit nummer kiezen, tenzij je databank is opgebouwd aan de hand van een GEDCOM bestand. In dat geval kiest "ged2gwb" een nummer.

Dit nummer verschijnt enkel op de "wijzig" paginas, niet in de andere paginas.

Maar aangezien we jullie niets onthouden: Je kan toch gebruik maken van die nummers. Je kan de nummer plaatsen tussen voornaam en familienaam, met een punt ervoor. Bijvoorbeeld: Je kan de Bart Peeters met nummer 4 zoeken door te typen: "Bart .4 Peeters".

Opmerking:
bullet Accenten en hoofdletters spelen niet mee om twee personen te onderscheiden. Dus "BART PEETERS" en "BART Peeters" moeten nog van elkaar onderscheiden worden door een verschillend nummer.
bullet Als je zelf geen nummer invult, vult GeneWeb zelf het nummer "0" (nul) in.
Het is misschien allemaaal erg eenvoudig, maar vergeet zeker niet hieraan terug te denken bij een foutmelding. Bijvoorbeeld:
bullet "Person already existing": Dit betekent dat je een persoon wil aanmaken waarvoor de combinatie "voornaam" "familienaam" en "nummer" reeds bestaat. Dit kan gebeuren als je:

bullet ... een nieuw persoon aanmaakt.
bullet ... of als je de "voornaam", "familienaam" of "nummer" van een bestaand persoon wijzigt.

bullet "Unknown person": Dit betekent dat niemand in de databank overeenkomt met de ingevulde combinatie van "voornaam", "familienaam" en "nummer". Dit kan vb. optreden bij het invoeren van de ouders van een persoon, met behulp van een konnektie.
Merk ook op dat dit nummer niets te maken heeft met de nummers van adellijke personen: "Leopold III" moet helemaal niet nummer 3 hebben. Het is op het eerste zicht verwarrend, maar we raden je aan toch zo te werken. Je zal zien dat dit uiteindelijk wel praktisch is.

Meestal moet je je van die nummers niets aantrekken: Schrijf niets, GeneWeb zal zelf 0 invullen, en alles is in orde.

2. Personen en families

De GeneWeb databanken bevatten intern twee basisgegevens: personen en families.
bullet Personen bevat individuele gegevens zoals voornaam, familienaam en nummer, geboorteplaats, doopdatum, sterfdatum, adellijke titels ...
bullet Families bevat gegevens over een familie: vader, moeder, kinderen, huwelijksdatum... Voor een persoon die meerdere keren trouwt zijn er dus ook evenveel families als huwelijken.
Het aanbrengen van wijzigingen in de databank komt dus intern steeds overeen met wijzigingen aan de "Personen" of "families".

3. Mogelijkheden tot wijzigingen.

Als je zeker bent dat je het voorgaande goed begrijpt ben je klaar om met GeneWeb te beginnen.

Om wijzingen aan te brengen, kan je:
bullet Klikken op "Invoeren van een familie" in de verwelkomingspagina.
bullet of klikken op "Wijzigen" in de Web pagina van een persoon.
In de verwelkomingspagina klikken op "Invoeren van een familie" laat toe gegevens in te voeren in een lege databank.

Je ziet dan een invulformulier om een familie in te voeren. Lees de volledige uitleg in: Een familie invoeren..

In de Web pagina van een persoon klikken op "Wijzigen" toont een scherm met meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van de concrete situatie van de pesoon, zijn er andere keuzes.

 1. In alle gevallen kan je de persoon "Wijzig"-en en "Verwijder"-en: Je kan de details hierover lezen in:

  bullet Een persoon wijzigen.
  bullet Een persoon verwijderen.

 1. Als de persoon gehuwd is heb je de keuzes "Wijzig / Familie" en "Verwijder / Familie" voor elk huwelijk. Je kan de details hierover lezen in:

  bullet Een familie wijzigen.
  bullet Een familie verwijderen.

 1. Als er meerdere huwelijken zijn, is er een keuze "Verander" waarmee je de volgorde waarin de huwelijken getoond worden kan wijzigen.
 1. De mogelijk "Invoeren / Familie" is steeds beschikbaar. Dit brengt u naar het invulformulier, met de persoon reeds ingevuld als vader of moeder. Lees de volledige uitleg in:

  bullet Een familie invoeren.

Opmerkingen:
bullet Al de keuzes hier leiden u naar een scherm met een invulformulier. Je doet nooit iets definitiefs door te klikken in deze pagina.

Dus klikken op "Verwijderen" zal nog niet de persoon uit de databank wissen, maar zal u een scherm tonen waarin u de verwijdering nog moet bevestigen. Als u de persoon niet wilt verwijderen ga je gewoon terug naar de vorige webpagina ("Back" functie van uw browser).

bullet In sommige formulieren zijn sommige velden reeds vooraf ingevuld. Dit wilt niet altijd zeggen dat je de inhoud ervan niet mag of niet kan wijzigen.

Zo is bijvoorbeeld in het scherm "Invoeren /Ouders " de familienaam van de vader vooraf ingevuld. Vaak is dit handig (vaders hebben vaak dezelfde familienaam als hun kinderen), maar als je dit wil veranderen, kan je dit dus gerust doen.

4. Enkele aandachtspunten

Een aantal situaties die mogelijk verwarrend zouden kunnen zijn worden hier even apart behandeld.

4.1. Hoe de voornaam of de familienaam van een kind wijzigen.

Situatie: In de familie van "Johan Peeters" en "Anna Jansen" heet een van de kinderen "Bart" maar je had vroeger reeds -foutief- "Karel" ingevuld.

Wat moet je doen:
bullet Ga naar de persoonlijke pagina van "Karel Peeters" en verander zijn voornaam in "Bart".
Wat je niet mag doen:
bullet Wijzig de naam niet in het scherm "Wijzig / Familie" van de familie "Johan Peeters en Anna Jansen".

4.2. Hoe een kind toevoegen aan een familie.

Situatie: In de familie van "Johan Peeters en Anna Jansen" wil je een kind toevoegen met de naam "Wilfried".

Wat moet je doen:
bullet Ga naar de persoonlijke pagina van een van de twee ouders, klik op "Wijzig", klik op "Wijzig / Familie" en voeg het kind toe zoals uitgelegd in "Wijzigen / Familie".
Wat je niet mag doen:
bullet Gebruik niet de keuze "Toevoegen / Familie". Dit maakt immers een nieuw huwelijk aan, met een andere echtgenoot.
bullet Let ook op dat je niet de keuze "Invoeren /Ouders" gebruikt. Je mag dit immers enkel gebruiken als de ouders nog niet bestaan.

5. Invulformulieren

5.1. Invoeren / Familie

Deze uitleg handelt over het invulformulier met de titel "Invoeren / Familie". Je ziet dit scherm als...
bullet je vanaf de verwelkomingspagina klikt op "Invoeren van een familie"; in dit geval is er niets vooraf ingevuld.
bullet je vanaf de pagina van een persoon klikt op "Wijzig", "Invoeren / Familie". Een aantal velden zijn dan reeds vooraf ingevuld.
bullet je vanaf de pagina van een persoon klikt op "Wijzig", "Invoeren / Ouders". Een aantal velden zijn dan reeds vooraf ingevuld. Onthoud dat je de familienaam van de vader gerust mag wijzigen.
Dit invulformulier is feitelijk identitek aan dat van "Wijzig / Familie". Het enige verschil is dat hier een nieuwe familie aangemaakt wordt.

Dit brengt met zich mee dat je, als je bijvoorbeeld een typfout wilt verbeteren, dit moet doen via het scherm "Wijzig / Familie" en niet opnieuw via de keuze "Invoeren / Familie".

Hierna wordt volledigd uitgelegd hoe je dit formulier moet invullen.

5.2. Wijzigen / Familie.

Je ziet dit formulier als je in de pagina van een persoon klikt op "Wijzig" en dan op "Wijzigen / Familie". Een aantal velden is reeds vooraf ingevuld.

Het formulier "Invoeren / Familie" is bijna hetzelfde als dit scherm. De uitleg die hierna volgt is dus ook geldig voor het scherm "Invoeren / Familie" .(Het scherm "Invoeren / Familie" voegt in de databank gegevens toe, "Wijzig / Familie" wijzigt gegevens, dat is het verschil tussen de twee.)

Invullen

Alle velden (vooraf ingevuld of niet) kunnen worden verbeterd, leeggemaakt ... Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je onderaan op "OK".

Merk de knop "Konnektie / Maken" rechts naast de velden van een persoon op.
bullet "Konnektie" betekent dat de persoon reeds bestaat in de databank. Als je op "OK" drukt controleert GeneWeb of de persoon bestaat en of het geslacht van de persoon juist is.

Weet dat bij het gebruik van "Konnektie" de opzoeking van de persoon gebeurt via de "sleutel". Hierin zijn hoofdletters en kleine letters gelijkwaardig.

bullet "Maken" betekent dat de persoon nog niet bestaat in de databank. Als je op "OK" drukt wordt de persoon aangemaakt.

Let er bij het gebruik van "Maken" op dat je hooddletters, accenten... schrijft zoals je ze wil zien in de databank. De persoon wordt gecreëerd met de spelling die je hier gebruikt hebt.

Als je op "OK" drukt en er zijn lege velden voor de voornamen van kinderen worden deze kinderen niet opgenomen in de databank.

Voor kinderen moet je de familienaam niet invullen. Als je niets invult wordt de naam van de vader overgenomen.

Enkele wijzigingen die je kan uitvoeren

Hier wordt uitgelegd hoe je sommige wijzigingen kan uitvoeren.
bullet Een kind toevoegen Als er geen vrije velden meer zijn om namen van kinderen in te voeren, kan je door te klikken op de knoppen "Invoegen / Kind" velden toevoegen. Klikken op "OK" onderaan het scherm brengt de nieuwe velden te voorschijn..

Operking: Dit geeft je enkel een "groter" invulformulier, met meer plaats om namen van kinderen in te voeren. Er worden geen gegevens weggeschreven in de databank.

Let dus op: Zolang als je klikt op "Invoegen / Kind", zorgt klikken op "OK" er niet voor dat je wijzigingen worden opgeslagen. Je krijgt enkel een groter invulformulier te zien. Je moet ook niet denken dat "Invoegen / Kind" ervoor zorgt dat de naam van het kind dat je net hebt ingetypt wordt opgeslagen: dit is niet zo. Elk niet-leeg veld met de naam van een kind wordt uiteindelijk opgeslagen.

Als je een kind dat reeds bestaat in de databank wilt toevoegen aan een familie, moet je de knop "Konnektie / Maken / Maken F / Maken M" op "Konnektie" zetten.

bullet Een kind verwijderen Je kan een kind verwijderen uit een familie door zijn naam te verwijderen en op "OK" te klikken. Merk op dat daardoor het kind enkel verwijderd wordt uit de familie, niet uit de databank. Het kind blijft dus in de databank, als een persoon zonder ouders.

Het bevestigen van de uitgevoerde wijzigingen

Het opslaan van de aangebrachte wijzigingen gebeurt pas als je op "OK" klikt. Pas als je dat gedaan hebt, worden de aangebrachte wijzigingen opgeslagen in de databank.

Onthoud ook dat, zoals hierboven reeds vermeld, dat de bevestiging en het opslaan van de gegevens niet gebeurt als je op "Invoegen / Kind" geklikt hebt. Je krijgt dan enkel een groter invulformulier, het is geen bevestiging van de aangebrachte wijzigingen, er wordt nog niets opgeslagen.

Als de gegevens correct opgeslagen zijn, zie je een scherm als dit:
bullet Ofwel: Familie veranderd

... met daaronder de namen van ouders en kinderen.

Misschien zie je ook enkele waarschuwingen: Bijvoorbeeld: "Het kind is geboren na de dood van zijn moeder". Je kan die fouten best snel verbeteren, maar de gegevens zijn intussen wel al opgeslagen.

Door te klikken op bijvoorbeeld de moeder, zie je haar persoonlijke pagina. Het zou kunnen dat je geen wijzigingen niet ziet. Probeer dan eens de "reload" functie van uw browser.

bullet Of: Error

Dat duidt erop dat er iets mis is gegaan. Je kan proberen dit op te lossen, of niks doen en verder "surfen".

Als de foutboodschap zegt dat een "persoon" al bestaat wil dit zeggen dat je een persoon hebt aangemaakt waarvan de combinatie "voornaam, familienaam en nummer" reeds is ingenomen door een ander(?) persoon.

Oplossing:

bullet Als je echt een nieuw persoon wil aanmaken, verander dan de "nummer" van de persoon. De foutboodschap vermeldt het eerste vrije nummer dat je daarvoor kan gebruiken.
bullet Als je geen nieuw persoon wil aanmaken, ga dan terug naar het invulformulier en zet de knop "Maak / Konnektie" op "Konnektie".

Klik dan opnieuw op "OK".

Als de foutboodschap zegt dat een persoon niet bestaat heb je een "Konnektie" naar een niet-bestaand persoon gemaakt. Misschien heb je een typfout gemaakt, of een verkeerd "nummer" ingevuld.

5.3. Een familie verwijderen

Dit invulformulier zie je als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzigen" en op "Verwijder / Familie".

Dit formulier toont enkel een knop om de verwijdering te bevestigen. Je kan nog steeds teruggaan en niets verwijderen door de "Back" funcite van uw browser te gebruiken.

Als je op "OK" hebt gedrukt wordt een nieuw scherm getoond met de tekst "Familie verwijderd".

De familie is verwijderd uit de databank, maar de ouders en de kinderen bestaan nog steeds: Tussen de vader en de moeder is er echter geen verband meer, en de kinderen zijn wezen geworden.

5.4. Een persoon wijzigen

Dit invulformulier, "Wijzig / Persoon", zie je als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzigen" en dan op "Wijzig".

Het invullen van de invoervelden

Alle velden mogen worden ingevuld, leeggemaakt, gewijzigd... Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, druk dan op "OK".

Mat sommige knoppen kan je iets invoegen: "Invoegen / Alias", "Invoegen / Bijnaam"

Deze knoppen dienen niet om de zopas geschreven bijnaam, alias op te slaan in de databank, maar om een extra veld te krijgen om een tweede, derde... bijnaam in te vullen.

Dus als je op "OK" klikt als je een van deze knoppen hebt ingedrukt, wordt je een groter invulformulier voorgeschoteld, maar worden er nog geen wijzigingen opgeslagen.

Dus als je na het drukken op "OK" opnieuw het infulformulier "Wijzig / Persoon" te zien krijgt, weet je dat er (nog) geen wijzigingen zijn opgeslagen in de databank.

Uitleg over de verschillende velden

We leggen even kort de betekenis van de verschillende velden uit.
bullet De velden voornaam en familienaam zijn u wellicht duidelijk. In combinatie met Num (nummer), heeft elke persoon zo een unieke "sleutel" zoals hierboven uitgelegd.

Wij stellen voor om de gewone naam in het veld "voornaam" in te vullen. Andere voornamen (complete voornaam, andere spellingen, ...) kunnen dan worden ingevuld bij "Alias voor voornaam". De namen met een nummer zoals in "Albert II" kunnen best in het veld "publieke naam" worden ingevuld.

Op die manier leveren de overzichten met alle voornamen en dergelijke de leukste resultaten. Als je steeds de volledige voornaam invult in het veld voornaam, zullen zeer veel "voornamen" slechts één maal voorkomen.

bullet Publieke naam is de naam van de persoon zoals hij/zij gekend is, bijvoorbeeld: "Beatrix" of "Leopold III".

Je kan personen ook opzoeken op hun "publieke naam", als die tenminste is ingevuld.

Als er een publieke naam is, wordt die als titel van de individuele pagina getoond, in plaats van het gebruikelijke combo "voornaam familienaam".

bullet Foto is een ".gif" of ".jpg" beeld-bestand dat geassocieerd wordt met de persoon. Deze foto wordt getoond in de individuele pagina van een persoon. Je kan hiervoor een volledig pad specifëren (vb. file:/home/bpeeters/mijn_foto.jpg of http://www.blabla.org/fotos/mijn_foto.jpg). Als je geen pad vermeldt wordt de foto gezocht in de subdirectory "image" en dan "peeters" (voor fotos van de databank peeters).
bullet Bijnaam is naar alle verwachting de bijnaam van een persoon. Bijvoorbeeld "de dikke" voor "Louis VI".

Je kan personen ook opzoeken op hun bijnaam. Zo is "Louis VI" op te zoeken als: "Louis VI de dikke", "Louis VI" "Louis de dikke"...

Vaak er zijn er meerdere bijnamen: "Willem de veroveraar", "Willem de bastaard". Je kan de knop "Invoeren / Bijnaam" gebruiken om meerdere bijnamen in te brengen in de databank.

Als er een bijnaam is ingevuld wordt deze na de voornaam getoond als titel van de individuele pagina van een persoon.

bullet Alias is om een andere naam in te vullen waaronder de persoon gekend is. Toch is het geen alternatief voor de voornaam, zoals de "publieke naam".

Bijvoorbeeld: "Norma Jean Mortenson" is gekend als "Marilyn Monroe". Merk op dat het alias een geheel vormt: geen sprake van een "Norma Jean Monroe" or "Marilyn Mortenson".

Als er een of meerdere aliassen zijn worden ze getoond in de individuele pagina in kleine, vette letters onder de titel.

bullet Alias voor voornaam kent meerdere gebruiksmogelijkheden:

bullet Dit kan de volledige lijst van voornamen zijn.
bullet Dit kan een korte naam zijn die in familiekring gebruikt: Bijvoorbeeld "Bob" voor "Robert".
bullet Dit kan een andere voornaam zijn, of dezelfde met een andere spelling ("Joseph" i.p.v. "Jozef"), of een andere mogelijkheid voor de voornaam (bijvoorbeeld als je oude documenten niet goed kan lezen of als verschillende documenten verschillende namen vermelden).

Er mogen dus meerde "alias"sen "voor voornaam" zijn.

Je kan een "alias voor voornaam" gebruiken in een opzoeking, maar ze worden niet beschouwd als echte voornamen en dus ook niet opgenomen in de lijst van voornamen.

Als er een "alias voor voornaam" is ingevuld worden ze in kleine letters getoond onder de titel in een individuele pagina.

bullet Alias voor familienaam kan gebruikt worden als alternatieve familienaam. Bijvoorbeeld om meerdere spellingen in te brengen in de databank: "Peeters" en "Peters".
bullet Geboorte laat toe de geboortedatum en plaats in te vullen.
bullet Overlijden laat toe informatie over het overlijden in te vullen. Vaak staat de knop vooraan op "Onbekend".

bullet Als de persoon nog leeft, kies dan "niet gestorven". Dit is belangrijk, want de individuele pagina berekent dan de leeftijd van de persoon, zijn verjaardag wordt vermeld in de lijst ...
bullet Voor overleden personen moet u de optie "overleden" aanduiden en datum, plaats ... invullen. Er is een aparte rubriek "Begrafenis" voorzien waar je informatie over de begrafenis kan invullen.
bullet Als je geen gegevens hebt over het overlijden van een persoon, laat dan alles zoals het is.

bullet Beroep bevat het beroep van de persoon. Je mag kleine letters gebruiken (niet "Smid" maar "smid"). Adellijke titels kan je elders intypen.
bullet Titel bevat een adellijke titel. Je kan meerdere titels invullen met behulp van de knop "Invoeren / Titel" en de "OK" knop onderaan de pagina: een extra rubriek titel wordt dan getoond.

Titels zijn opgebouwd uit twee delen: de titel zelf en de plaats waarop hij van toepassing is. De titel zelf is bijvoorbeeld: "hertog", "baron", "koning"... De plaats is bijvoorbeeld "van België", "van Nederland"...

Merk op dat in de individuele paginas de volledige titel wordt getoond, bijvoorbeeld "Koning van België". Je kan titels ook aanklikken om te zien wie er nog dezelfde titel draagt.

De scheiding van de titel in twee delen laat toe alle personen met een titel "graaf" op te zoeken, of alle personen met een titel "van Vlaanderen".

Het veld naam laat toe een naam te associëren met een titel. Zo is bijvoorbeeld "Charles Quint" gekend onder de naam "Charles I" als "koning van Spanje" en onder de naam "Charles IV" als "koning van Sicilië".

Het veld N-de wordt gebruikt voor titels met een nummer. Bijvoorbeeld: "5de hertog van Hamilton". Dit nummer is niet te verwarren met de "volgnummer", "Edward VII" is niet de zevende koning van Engeland.

De knop "Voornaamste titel" laat toe een titel als belangrijkste te specifiëren. Het is enkel de belangrijkste titel die wordt getoond in bijvoorbeeld de pagina van zijn echtgenoot.

De volgende velden laten toe een begin- en einddatum voor de titel aan te geven.

Je kan een titel verwijderen door de inhoud van het eerste veld "Titel" te verwijderen.

bullet Toegang laat toe om de toegang tot de gegevens te beperken. Dit wordt toegepast op personen van "nu", d.w.z. waarvan één of meerdere data (geboorte, huwelijk, ...) minder dan 100 jaar oud zijn. Van alle personen wordt wel steeds de naam getoond, maar je kan de toegang tot het zien van "geboortedatum", "huwelijksdatum" ... beperken.

bullet Bij verzuim zijn de personen met adellijke titels steeds publiek en worden hun gegevens steeds getoond.
bullet Met de keuze "publiek" worden de gegevens van een persoon steeds getoond, zelfs als de persoon geen adellijke titels heeft.
bullet Met de keuze "privé" wordt geen persoonlijke informatie getoond, zelfs als de persoon adellijke titels heeft.

Als je in "wijzigen" of "vriend" modus werkt, zijn alle gegevens toegankelijk. Je geraakt in "wijzigen" of "vriend" modus door in het verwelkomingsscherm van GeneWeb onderaan het wachtwoord in te vullen.

bullet Aantekeningen laat toe wetenswaardigheden, anekdotes ... in te vullen en op te slaan. De tekst wordt in een individuele pagina getoond, maar steeds zonder "line breaks". Om toch een "line break" in te voegen moet u de code "<br>" invoeren op de plaats waar u een "line break" wilt.
bullet Bronnen laat toe de geraadpleegde bronnen te vermelden.

Langere bronvermeldingen passen eerder in het veld "Aantekeningen".

Bevestigen

Je voert met de knop "OK" een bevestiging uit van de aangebrachte wijzigingen. De wijzigingen worden opgeslagen in de databank. Als je dat niet wilt, gebruik dan gewoon de "Back" functie van uw browser.

Merk ook op dat als ergens een "Invoegen / ... " ingedrukt werd, er enkel een nieuw, groter invulformulier getoond wordt. Er is dan (nog) geen bevestiging gebeurd.

Als de bevestiging echt in orde is, zie je een scherm met als hoofding:
bullet Ofwel: Persoon gewijzigd

Je ziet de naam van de persoon, waarop je kan klikken.

Misschien zie je ook enkele waarschuwingen i.v.m. onjuistheden van data. De gegevens zijn weliswaar opgeslagen in de databank, maar je kan die fouten toch best eerst oplossen.

Als je klikt op de naam van de persoon, zie je zijn/haar individuele pagina. Als je daarin geen wijzigingen ziet, gebruik dan de "reload" functie van uw browser.

bullet Of: Fout

Dat duidt erop dat er iets mis is gegaan. Je kan proberen dit op te lossen, of niks doen en verder "surfen".

Als de foutboodschap zegt dat een "persoon" al bestaat wil dit zeggen dat je een persoon hebt aangemaakt waarvan de combinatie "voornaam, familienaam en nummer" reeds is ingenomen door een ander(?) persoon.

Oplossing: Ga terug en verander het nummer van de persoon. Merk op dat de foutboodschap het eerste vrije nummer vermeldt.

5.5. Een persoon verwijderen.

Je ziet dit invulformulier "Verwijderen / Persoon" als je vanuit een individuele pagina klikt op "Wijzig" en dan op "Verwijder".

Het volgende scherm toont enkel de knop "OK" om de verwijdering te bevestigen. Je kan daar nog steeds van afzien door de "Back" functie van uw browser te gebruiken.

Als je op "OK" klikt zie je een nieuw scherm met de titel "Persoon verwijderd".

In feite is de persoon niet helemaal verwijderd. Weliswaar zijn alle gegevens over hem verwijderd, maar als je een vader verwijderd bijvoorbeeld blijft er nog steeds een familieverband en dergelijke.

6. Hoe twee personen samenvoegen.

Deze sectie beschrijft hoe je twee personen in een databank kan samenvoegen in het geval je eenzelfde persoon twee maal hebt ingevoerd.

Opmerking: Deze sectie beschrijft niet hoe je twee volledige databanken kan samenvoegen: dat wordt elders uitgelegd.

Het samenvoegen van twee personen is niet geautomatiseerd. Dit heeft natuurlijk nadelen, maar een groot voordeel is dat je zelf voortdurend controle hebt over wat er precies gebeurt met de gegevens in je databank.

De werkwijze is als volgt:

bullet Je kiest de "twee" dezelfde personen die samengevoegd moeten worden. Als beide personen ouders hebben is het niet steeds zo eenvoudig om deze "dubbels" te verwijderen. Eerst moeten immers hun ouders worden samengevoegd...

We moeten daarom de volledige lijst van voorouders overlopen om te zien of er "samenvoegbare" personen zijn. Gelukkig doet GeneWeb dit voor ons. Het toont ons de voorouders die kunnen worden samengevoegd.

Hierna wordt de volledige werkwijze uitgelegd. Volg deze instructies als je zelf een "samenvoeging" doet.

bullet Open twee vensters van je browser.
bullet In het linker venster ga je naar de individuele pagina van de eerste persoon die je wil samenvoegen.

bullet In het rechter venster ga je naar de individuele pagina van de tweede persoon die je wil samenvoegen.

bullet Klik in beide vensters op "Wijzig".

bullet Klik in het linker venster op "samenvoegen".

bullet Vul in het invulformulier de voornaam, een punt(.), de nummer en de familienaam van de tweede persoon in. Je vindt deze gegevens in het rechter venster. Je kan "copy & paste" gebruiken als je wil.

bullet Klik dan op "Ok". Vanaf nu is het rechter venster niet langer nodig, je kan het sluiten.

bullet Als de twee personen "samenvoegbaar" zijn (dus minstens een van de twee personen had geen ouders) stelt GeneWeb voor om de twee personen samen te voegen. Zo niet wordt voorgesteld om eerst een aantal voorouders samen te voegen.

bullet Als twee personen samengevoegd worden (voorouders of personen zelf)...:

bullet Bij het samenvoegen van voorouders worden onderaan het scherm de twee takken die moeten samengevoegd worden getoond. Met jouw hulp wordt het samenvoegen van de twee takken volledig verwezenlijkt, tot en met de twee beginpersonen die je wou samenvoegen.
bullet Dit formulier toont de velden met een verschillende inhoud voor elke "dubbel" die wordt samengevoegd. Maak je keuzes en klik op "OK".
bullet Er wordt je dan een invulformulier getoond zoals in "Wijzig / Persoon". Je kan daarin nog verbeteringen aanbrengen, voor je onderaan op "OK" klikt.
bullet Hierna zijn de twee personen samengevoegd. Zolang de twee takkken niet volledig zijn samengevoegd kan je klikken op "Verdergaan met samenvoegen". Ga door tot de takken volledig zijn samengevoegd.

bullet Als twee families samengevoegd worden...:

bullet Dit komt voor als een een echtpaar voorouders moet worden samengevoegd. In dat geval blijven er twee families over, zodat het lijkt alsof de personen twee maal met elkaar gehuwd waren. Om dit op te lossen moeten de twee families worden samengevoegd.
bullet Eerst moeten zoals hierboven de twee personen worden samengevoegd.
bullet Als dit gebeurd is zie je een invulformulier "Samanvoegen / Families" dat lijkt op "Invoeren / Familie" of "Wijzigen / Familie". Je kan hierin verbeteringen aanbrengen. Het is mogelijk dat kinderen twee maal voorkomen, maar verbeter dit niet: het wordt later opgelost.
bullet Klik op "Ok": de families zijn nu samengevoegd. Ga verder met de knop "Verdergaan met samenvoegen".

bullet Merk op dat je in de formulieren om families of personen samen te voegen kan klikken op de personen. Zo kan je controleren of je de juiste personen aan het samenvoegen bent.

bullet Opmerking: Je kan op elk ogenblik stoppen met samenvoegen. De databank is intern in orde. De samenvoegingen die je reeds gedaan hebt blijven behouden. Je kan later steeds opnieuw de twee beginpersonen samenvoegen: het samenvoegen zal dan hervatten waar je laatst gestopt bent.

7. Hoe twee families samenvoegen

Om twee families samen te voegen moet je eerst de twee vaders en de twee moeders samenvoegen. Dit moet je enkel doen als er twee vaders bestaan voor hetzelfde gezin. Dit wil zeggen: Er bestaan in je bestand twee gelijke personen, met name een vader of een moeder van een gezin. Het samenvoegen van twee personen werd hiervoor reeds uitgelegd.

Daarna moet je, vertrekkend van de pagina van de moeder of de vader van de familie, op "Wijzigen" drukken. Als de families samenvoegbaar zijn zal u de mogelijkheid zien om de twee families samen te voegen. Indien nodig kan u zo vaak als nodig de volgorde van de gezinnen wijzigen.

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.

© Copyright 2001 INRIA - GeneWeb