GeneWeb

GeneWeb - BruksanvisningPreliminär notering: i den nuvarande dokumentationen står det ibland om att man ska använda "DOS-fönster". Det finns nu ett program "gwsetup", som är enklare att använda, utan detta.
bullet Du är en nybörjare:

bulletHur man kommer igång med GeneWeb.
bulletSe några återkommande problem.

bullet Du vill ha fler detaljer:

bulletHur man återskapar en databas när en ny version av GeneWeb är installerad.
bulletHur man installerar GeneWeb som en server eller CGI.
bulletHur man ställer in åtkomst restriktionerna för databasen.
bulletHur man gör modifieringar i databasen.
bulletHur man slår ihop databaser.
bulletRensa upp, ändra namn och säkerhetskopiera databaser: underhåll.
bulletSe också de mest frekvent ställda frågorna (FAQ).

bullet Du vill ha ännu fler detaljer:

bulletHur man lägger in länkar i en databas.
bulletHur man modifierar välkomstsidan och andra sidor.
bulletHur man kan ha data separerat inuti en databas.
bulletInformation om blodsband.
bulletGeneWebs källformat.
bulletHur man skapar en cd-rom skiva för att distribuera sin databas.

bullet Du vill deltaga i förbättringen av GeneWeb:

bulletHur man gör kommentarer, förslag, felrapporter och bidrag.

GeneWebs hemsida är:
bullethttp://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/

Där finns den senast uppdaterade dokumentationen. Där står också var du kan ladda ner den senaste versionen av GeneWeb. Tveka inte att konsultera den då och då.

Dessa sidor är översatta från engelska till svenska av Lars Gustavsson.
Kommentarer och stavfel emottages gärna till följande adress:

bulletE-post: lars.k.gustavsson@home.se

©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb